Ile kanałów ma ząb ?

Od tego pytania lepsze moim zdaniem jest pytanie : "jak różnorodne mogą być zęby?".

Najbardziej stałymi pod względem budowy są górne siekacze i kły. Zawsze mają po jednym kanale korzeniowym. Różnice mogą dotyczyć trzech spraw : sposobu wejścia do kanału korzeniowego, długości i szerokości kanału oraz zakrzywienia korzenia i kanału (bo zdarza się, że w prostym korzeniu kanał na samym końcu skręca).

Idąc dalej do tyłu mamy pierwsze przedtrzonowce (czwórki). Tutaj różnice są wieksze, bo dotyczą ilości korzeni i kanałów (...i zakrzywienia oczywiście także). Najczęstszy typ to dwa korzenie i dwa kanały. Zdarza się czwórka jednokorzeniowa z dwoma kanałami, z jednym kanałem i najrzadziej trzykorzeniowa (i trzykanałowa).

Po czwórce jest piątka - drugi przetrzonowiec. Tu też jest różnie. Normalnie i najczęściej ma jeden koreń i jeden kanał, ale zdarza się jeden korzeń i dwa kanały oraz dwa korzenie i dwa kanały.